มิตรแท้ฯ อบรม ตท. & ประชุม GA ภาคตะวันออก มุ่งสู่ปีแห่งมืออาชีพ @จังหวัดระยอง

02

คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรผลิตภัณฑ์และการประชุมสำนักงานตัวแทนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก มีคุณสรภ์ศักย์ ภิธเจริญสายทอง กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขยายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายขยายงานให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้วย เพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมนำข้อมูลความรู้ต่างๆ กลับไปต่อยอดทางความคิดและคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ มุ่งพัฒนาสู่ปีแห่งมืออาชีพตามนโยบายของฝ่ายขยายงานในปี 2560 ได้อย่างสมบูรณ์ ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา


ที่มา : มิตรแท้ประกันภัย