มิตรแท้ฯ ประชุม ผอ.อ. – ผอ. ร่วม ผบ. สนญ. มุ่งพัฒนาศักยภาพฝ่ายขยายงานสู่ปีแห่งมืออาชีพ

03

คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ ฝ่ายขยายงาน ประจำไตรมาส 1/2560 โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายงานต่างๆ ประจำสำนักงานใหญ่เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเป็นการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนคติและปรึกษาหารือในประเด็นสำคัญต่างๆ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขยายงานกับทุกฝ่ายงานในสำนักใหญ่พร้อมมุ่งพัฒนาสู่ปีแห่งมืออาชีพตามนโยบายของฝ่ายขยายงานในปี 2560 ได้อย่างสมบูรณ์ ณ ศูนย์ประชุมมิตรแท้ประกันภัย ขั้น 2 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา


ทีมา : มิตรแท้ประกันภัย