คปภ.เผยประกันภัยรายย่อยจ่ายเบี้ย100บาทโดนใจประชาชน

 
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยจึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันส์ ที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำ เงื่อนไขไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง สามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างทั่วถึง เช่น กรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (เทศกาลปีใหม่) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ (เทศกาลสงกรานต์) และกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อยแบบอื่นๆของบริษัทประกันชีวิต-วินาศภัย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ส่งผลทำให้ยอดกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ ถึง 30 เมษายน 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 398,388 กรมธรรม์ มีจำนวนเบี้ยประกันภัย 529,562,646 บาท
ทั้งนี้กรมธรรม์สำหรับรายย่อยที่ได้รับความสนใจจากประชาชน ส่วนใหญ่จะเป็นกรมธรรม์รายย่อยที่ออกจำหน่ายตามเทศกาลต่างๆ ซึ่งเห็นได้จากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (เทศกาลปีใหม่) หรือกรมธรรม์ 100 เปิดจำหน่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2558- 15 มกราคม 2559 มีประชาชนให้ความสนใจซื้อและกรมธรรม์มีผลบังคับ 19,745 ฉบับ จำนวนเบี้ยประกันภัย 1,974,500 บาท และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ (เทศกาลสงกรานต์) หรือกรมธรรม์ 100 จำหน่ายในช่วงระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-30 เมษายน 2559 มีประชาชนให้ความสนใจซื้อและกรมธรรม์มีผลบังคับ 54,349 ฉบับ จำนวนเบี้ยประกันภัย 5,434,900 บาท ซึ่งกรมธรรม์ทั้งสองแบบนี้มีราคาถูกจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 100 บาทต่อปี โดยประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 20-60 ปี สามารถซื้อได้คนละไม่เกิน 2 กรมธรรม์ มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท
เป็นที่น่าสังเกตว่ายอดกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อยที่มีการจำหน่ายในช่วงเทศกาลต่างๆนั้นได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้ชัดเจนจากตัวเลขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (เทศกาลปีใหม่) ซึ่งใช้เวลาจำหน่ายเพียง 30 วันเท่านั้น แต่ประชาชนให้ความสนใจซื้อและกรมธรรม์มีผลบังคับ 19,745 ฉบับ จำนวนเบี้ยประกันภัย 1,974,500 บาท ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ (เทศกาลสงกรานต์) จำหน่ายเพียง 30 วันเช่นกัน มีประชาชนให้ความสนใจซื้อและกรมธรรม์มีผลบังคับ 54,349 ฉบับ จำนวนเบี้ยประกันภัย 5,434,900 บาท หรือมีอัตราการขยายตัว 2-3 เท่าตัว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะให้ระบบประกันภัยเข้ามารองรับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวหรือคนที่อยู่ข้างหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพแท้จริง ดังนั้นสำนักงานคปภ. จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้มีกรมธรรม์สำหรับรายย่อยมีการจำหน่ายในช่วงเทศกาลต่างๆต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้มีหลักประกันภัยที่มั่นคงและสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างเท่าเทียมกัน ดร.สุทธิพล กล่าวในตอนท้าย
 
ที่มา : มิตรแท้ประกันภัย