มิตรแท้ประกันภัย กรมธรรม์ประเภท 3 พิเศษ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

มิตรแท้ประกันภัยกรมธรรม์แบบ 3+ Gold (รถชนรถ)
 
 
กรมธรรม์แบบ 3+ มิตรแท้เพิ่มพูน
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
* ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้mittare3plus

 

 

kissสนใจสั่งซื้อ Click