วงการประกันเช็คข่าววุ่น ลือสนั่น! คปภ.เชือดบริษัทประกัน

แหล่งข่าววงการประกันภัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้บริหารหลายบริษัทประกันวินาศภัยต่างเช็คข่าวกันวุ่น หลังมีกระแสข่าวลือสะพัดว่า ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะสั่งให้หยุดรับประกันชั่วคราวบริษัทประกันวินาศภัยรายหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากมีการดำเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย การดำรงสินทรัพย์สำหรับเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ทั้งนี้ปฎิบัติการของ คปภ.ครั้งนี้ ทราบมาว่า ได้ดำเนินมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนานพอสมควร หลังจาก คปภ.ได้มีหนังสือเวียนสอบถามภาระหนี้สินของบริษัทประกันภัยรายดังกล่าวว่า มีภาระผูกพันกับบริษัทประกันฯรายใดบ้างมาเป็นเวลานานร่วมนับปี จนในที่สุดทาง คปภ.จึงได้ตัดสินใจออกคำสั่งดังกล่าว โดยขณะนี้บริษัทประกันหลายรายต่างเช็คข่าวเรื่องนี้กันวุ่นทีเดียว
เพราะหากมีคำสั่งให้หยุดรับประกันชั่วคราวเกิดขึ้นจริงดังกล่าว ก็คงจะส่งผลกระทบไม่น้อยทีเดียว โดยเฉพาะงานรับประกันภัยต่อประเภทประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(พีเอ)ที่รับช่วงประกันภัยต่อจากบางบริษัทที่ได้ส่งงานประกันภัยต่อพีเอให้กับริษัทประกันรายนี้ ซึ่งยังมีผลผูกพันและคุ้มครองเป็นระยะหลายปี โดยขณะนี้เป็นที่กำลังว่า หากเกิดเหตุขึ้นและมีการเรียกร้องค่าสินไหมขึ้นมา บริษัทประกันฯที่ส่งงานให้กับบริษัทประกันรายนี้ก็คงจะได้รับผลกระทบ เพราะไม่สามารถเบิกค่าสินไหมได้ อาจจะต้องรับภาระเป็นผู้จ่ายสินไหมเอง จริงอยู่แม้จะถูกสั่งหยุดรับประกันชั่วคราว โดยยังค่าสินไหมได้ก็ตาม แต่ในทางปฎิบัติก็น่าจะมีผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่วงการประกันภัยต่างกังวลก็คือ จากประสบการณ์ของบริษัทประกันที่ถูกสั่งหยุดรับประกันชั่วคราวไปแล้ว น้อยรายนักที่จะยืนหยัดอยู่รอดหรือกลับมาเปิดดำเนินการต่อไปได้
และสิ่งที่เป็นกังวลอย่างมากกล่าวคือ แม้แต่งานรับประกันของหลายหน่วยงานของภาครัฐที่บริษัทประกันรายนี้ไปประมูลมาได้ อย่างอาทิเช่น สต๊อกข้าว สต๊อกยาง ซึ่งมีมูลค่าทุนประกันหลายพันล้านบาท โดย คปภ.เองอาจจะยังไม่ทราบจุดนี้ก็ได้ ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาตามมา หากเกิดการเคลมขึ้นมา

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์ 14 มี.ค. 2561