มิตรแท้ฯ เป็นเจ้าภาพสวดฯ จอว. วัดกลางบางปะกงมรณภาพ

00

คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม พระอธิการพิสิษฐ์ ฐิตสีโล (พระอาจารย์หน่อง) เจ้าอาวาสวัดกลางบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมรณภาพด้วยอาการสงบขณะจำวัดในกุฏิ สิริอายุ 50 ปี พระอาจารย์หน่องเป็นพระนักพัฒนาที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม เป็นที่เคารพศรัทธาของสมาชิกทุกคนในครอบครัวจันทร์ศรีชวาลาและประชาชนในอำเภอบางปะกงและพื้นที่ข้างเคียง ซึ่ง บมจ.มิตรแท้ประกันภัยเพิ่งจะจัดผ้าป่าสามัคคีครบ 70 ปีมิตรแท้ประกันภัยไปทอดถวายที่วัดดังกล่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วย โดยทางวัดฯ จะตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาฌาปนสถานวัดกลางบางปะกง ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 รวม 15 วัน ตั้งแต่เวลา 20.30 น. ของทุกวัน จากนั้น จะทำการเก็บศพไว้จนครบ 100 วัน จึงมีพิธีฌาปนกิจศพต่อไป

ที่มา : มิตรแท้ประกันภัย