คปภ.เล็งสแกนประกันภัยหัวใส

 
 
 
คปภ.เตรียมจัดการประกันภัยหัวหมอ หลังแอบขายสัญญาแนบท้ายแต่จ่ายผลตอบแทนไม่ได้ หวั่นซ้ำรอย บ.ประกันสุขภาพ /เตรียมเสนอ โต้ง ถอนใบอนุญาต ยูเนี่ยน อินเตอร์ มั่นใจเงินก้นถุงกองทุนวินาศภัยฯ พออุ้มลูกค้า
แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.)เปิดเผย ฐานเศรษฐกิจ ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะการแอบขายประกันภัยที่ขัดต่อใบอนุญาต ล่าสุดกรณีบริษัท ประกันสุขภาพประเทศไทย ซึ่งแอบขายประกันสุขภาพเป็นกรมธรรม์หลัก และขายประกันชีวิตเป็นอนุสัญญา (แนบท้าย) ถือว่าทำธุรกิจในลักษณะที่ผิดประเภทของใบอนุญาตและผิดกฎหมาย แต่เมื่อครบสัญญาบริษัทดังกล่าวไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ในสัญญา หากมีการตรวจพบจะสั่งให้หยุดรับประกันภัยเพราะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยในอนาคต ซึ่งนี้คล้ายกับกรณีของบริษัท วิคตอรี่ ประกันภัยฯ (เดิมคือ บริษัทสหวัฒนาประกันภัย จำกัด) ซึ่งถูกสั่งหยุดรับประกันเมื่อวันที่ 23ธันวาคม 2556 ขณะที่บริษัทประกันสุขภาพ นั้นคปภ.ให้ระยะเวลา 90วันจัดทำแผนฟื้นฟูเพื่อเสนอคปภ.
ส่วนความคืบหน้ากรณีที่ บอร์ด คปภ. มีมติเห็นชอบให้บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 และเปิดโอกาสให้เสนอแผนฟื้นฟูกิจการแต่เนื่องจากบริษัทไม่สามารถแก้ไขฐานะทางการเงินทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องเป็นเวลา 6 เดือน หากให้บริษัทดำเนินการรับประกันภัยรายใหม่เพิ่มอาจส่งผลต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ประชุมบอร์ด คปภ.ได้มีมติเห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยขั้นตอนต่อไปทางบอร์ด คปภ. จะต้องเสนอไปยังนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อลงนามเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาต้องใช้ระยะเวลาประมาณ3 เดือน
ดังนั้นในกรณี บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ฯ หากระหว่างนี้ผู้เอาประกันรายใดต้องการเคลมสินไหม บริษัทจะต้องจ่ายสินไหมไปตามปกติ หากบริษัทไม่รับผิดชอบสามารถร้องเรียนมายังกองทุน ได้ แต่ทั้งนี้เชื่อว่าผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยอาจไม่มากเนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็ก ผลกระทบคิดเป็นมูลค่าสินไหมหรือทางการเงินคาดไม่ถึง 200 ล้านบาท
หากทั้ง 2 บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย ผลกระทบไม่น่าจะมาก นอกจากเป็นบริษัทเล็ก ปัจจุบันยังมีกองทุนประกันวินาศภัย ที่สามารถจ่ายสินไหมคืนแก่ผู้เสียหายโดยระยะเวลา 3เดือนเงินกองทุนเพิ่ม 19.5%(เดือนมีนาคมที่ 1,850 ล้านบาทจากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 1,550ล้านบาท)โดยมาจากเงินนำส่งของบริษัทประกันภัยกว่า 250 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากอีก 30-40 ล้านบาท
ขณะที่นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางบอร์ด คปภ.เห็นชอบให้บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ฯ หยุดรับประกันภัยถาวร ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถเปิดหรือดำเนินการขายประกันภัยแก่ลูกค้ารายใหม่ได้ ส่วนลูกค้ารายเก่าสามารถเรียกเคลมสินไหมได้ตามปกติ หรืออาจเลือกแนวทางอื่นๆ เช่น หากต้องการย้ายบริษัทก็สามารถขอเบี้ยในส่วนที่เหลือเพื่อนำไปซื้อประกันภัยกับบริษัทใหม่ ส่วนลูกค้าที่ต้องการเคลมก็ติดต่อไปยังบริษัท แต่หากไม่สามารถเคลมสินไหม ก็สามารถร้องเรียนเข้ามายัง คปภ. มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนและดูแลผู้เอาประกันอยู่แล้ว