มิตรแท้ฯ เสริมสิริมงคล ทอดผ้าป่าฯ ครบรอบ 70 ปี

 
คุณสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริษัท และคุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 70 ปี มิตรแท้ประกันภัย รวมยอดเงินทำบุญทั้งสิ้น 399,999.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท) สมทบทุนสร้างวิหารหลวงพ่อเชียงแสน วัดกลางบางปะกง เพื่อเป็นการทำบุญมหากุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจมาด้วยความมั่นคงและเสริมสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานและตัวแทนทั่วประเทศ มีคณะผู้บริหารและพนักงานจำนวนมากร่วมเดินทางเข้าร่วมพิธีฯ ด้วยใจที่อิ่มบุญกันถ้วนหน้า จากนั้น ได้แวะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของบางปะกงก่อนเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ ณ วัดกลางบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวานนี้ (วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560)
 
บมจ.มิตรแท้ประกันภัย ขอนำบุญมหากุศลจากการทอดผ้าป่าสามัคคี 70 ปีมิตรแท้ประกันภัย ในครั้งนี้มาฝากคณะผู้บริหาร ตัวแทนและพนักงานทุกท่านด้วย
 
ขอให้บุญกุศลจากการตั้งจิตบริสุทธิ์ที่ได้กระทำไปแล้วนั้น จงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารธรรมสารสมบัติ ขอให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพื่อได้สั่งสมบุญบารมีจนได้ใกล้ชิดพระนิพพานในอนาคตกาลเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
 
ที่มา : มิตรแท้ประกันภัย