มิตรแท้ประกันภัย จัดอบรมรวมทีม MT3-4-5-10-11 มุ่งพัฒนาตัวแทนก้าวสู่ปีแห่งมืออาชีพ

 
 
คุณคุณสรภ์ศักย์ ภิธเจริญสายทอง กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขยายงาน บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมรวมทีมกระตุ้นยอดขายมิตรแท้ฯ ให้แก่ตัวแทนจากทีมงาน MT3 – MT4 – MT5 - MT10 - MT11 มีคณะผู้บริหารฝ่ายขยายงานเป็นวิทยากรมอบความรู้และจัดกิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำกลับไปต่อยอดทางความคิดและคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังเป็นพัฒนาสู่ปีแห่งมืออาชีพตามนโยบายของฝ่ายขยายงานในปี 2560 อีกด้วย ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
 
ที่มา : มิตรแท้ประกันภัย