ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เยี่ยมชมระบบสายด่วน คปภ. และ กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการทำงานด้านการใช้บริการ การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย รวมถึง สายด่วน คปภ. 1186 และการออกใบอนุญาตตัวแทน พร้อมทั้งมอบนโยบาย การบริการให้กับประชาชน ให้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม รวมถึงการนำข้อมูลเรื่องร้องเรียน มาปรับปรุงและพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น