กรมธรรม์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองมากที่สุด
 
กรมธรรม์ประเภท 1 มิตรแท้หนึ่งเดียว MERCEDES-BENZ
 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 
ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 
 
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.กรมธรรม์ประเภท 1
2.สําหรับรถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล รหัส 110 เฉพาะยี่ห้อ MERCEDES-BENZ รุ่น C Classและ E Class
3.รถประเภท Sport Car 2 ประตู และทุกรุ่นในกลุ่ม AMG และกลุ่ม  Kompressor ไม่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามตารางข้างต้นได้
4.อายุรถไม่เกิน 10 ปี (นับจากปี จดทะเบียน)
5.ทุนประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์เป็นไปตามการพิจารณาของฝ่ายรับประกันภัย ที่ 80% ของราคาตลาด สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
(แต่ละช่วงทุนห่างกัน 50,000 บาท) 
6.การให้ส่วนลดประวัติดี
6.1 กรณีลูกค้าจากที่อื่น ไม่มีการพิจารณาส่วนลดประวัติดี ซึ่งลูกค้าจะจ่ายเบี้ยฯ "แรกเข้า"
6.2 กรณีลูกค้าเดิม จะพิจารณาตามประวัติเคลมของรถคันเอาประกนภัยทีเคยทําประกันภัยประเภท ั 1 กับบ.มิตรแท้ฯ
7.รับประกันภัยเฉพาะ *ซ่อมอู่
8.มีค่าเสียหายส่วนแรกสําหรับรถคันเอาประกันภัย สําหรับซ่อมอู่ 9,900 บาท
9.ไม่มีส่วนลดกลุ่ม.
 
kissสนใจสั่งซื้อ Click