ระบบสั่งซื้อประกันภัย - ออนไลน์

 
ประเภท

ผู้เอาประกันภัย
เลขที่บัตรประชาชน
  ที่อยู่จัดส่งกรมธรรม์  
โทรศัพท์
E-Mail
เวลาเริ่มคุ้มครอง
วันที่ เดือน ปี
ชื่อรถยนต์ / รุ่น
เลขทะเบียน
จังหวัด
แนบไฟล์ สำเนาทะเบียนรถ: ***ต้องใช้***

ตัวอย่าง แนบไฟล์ สำเนาจดทะเบียนรถ

แนบสำเนาบัตรประชาชน : ***ต้องใช้***

หมายเหตุ รายละเอียดตาม link

แนบสำเนาภาพโอนเงิน


หมายเหตุ รายละเอียดตาม link

กรุณาใส่รหัสภาพ :    
หมายเหต
การระบุวันที่คุ้มครองต้องระบุการคุ้มครองไปข้างหน้า อย่างน้อย 1 วัน
นับตั้งแต่แสดงหลักฐานการโอนเงินแล้วเสร็จ ไม่มีผล กับการคุ้มครองย้อนหลัง
   
 
   
 
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ
308-515654-9
คุณจีรนันท์ สุวนานนท์
ธนาคารไทยพาณิชย์
366-252537-1
คุณจีรนันท์ สุวนานนท์
พร้อมเพย์ (เบอร์โทรศัพท์)
085-066-8620
คุณจีรนันท์ สุวนานนท์
นโยบาย www.mittare-online.com
- www.mittare-online.com ไม่มีนโยบายขายประกันทางโทรศัพท์
- www.mittare-online.com ไม่มีนโยบายเสนอขายประกันทางโทรศัพท์ หรือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บเงินกับลูกค้า
- หากท่านได้รับการเสนอขายประกันทางโทรศัพท์ สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า ไม่ใช่การกระทำของ www.mittare-online.com
- หากต้องการสั่งซื้อทางหน้าเว็บ www.mittare-online.com เท่านั้น