รายการสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันภัยล่าสุด
น.ส.ปิณฑิรา จันทร์เปล่ง มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2350
ศักรินทร์ คล่องดี มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2350
นาย กมลมาศ มงกุฎทอง มิตรแท้หนึ่งเดียว ซ่อมอู่ เก๋งเล็ก ECO-CAR 8600 (DD 4,000 บาท)
นาย กมลมาศ มงกุฎทอง มิตรแท้หนึ่งเดียว ซ่อมอู่ เก๋งเล็ก ECO-CAR 8600 (DD 4,000 บาท)
นาย กมลมาศ มงกุฎทอง มิตรแท้หนึ่งเดียว ซ่อมอู่ เก๋งเล็ก ECO-CAR 8600 (DD 4,000 บาท)
...
รายชื่อผู้สมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยล่าสุด 
ณิชารัศม์ ฐิติโรจน์สกุล
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
2019-08-14
ศรัณย์ นิซาแย
เมือง
นราธิวาส
2019-04-22
พัสวี อิทธิพัณเดชากร
กุมภาวาปี
อุดรธานี
2019-03-27
นางสาวปกฉัตรนภัส บุญแถม
เมืองสระแก้ว
สระแก้ว
2019-02-19
นางสาวสุปราณี สร้อยตา
เมืองหนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
2019-02-14
...