รายการสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันภัยล่าสุด
ชยุตพงศ์ จุลทรักษ์ มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2350
Itthipol Chaidee มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2350
นาย ทรงกลด ใบยา มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2350
วิทูร พรหมไตรรัตน์ มิตรแท้หนึ่งเดียว รถ SUV MPV ซ่อมอู่ 10700 บาท (DD 5000 บาท)
นาย เทพฤทธิ์ เทียนงาม มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2350
...
รายชื่อผู้สมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยล่าสุด 
ศรัณย์ นิซาแย
เมือง
นราธิวาส
2019-04-22
พัสวี อิทธิพัณเดชากร
กุมภาวาปี
อุดรธานี
2019-03-27
นางสาวปกฉัตรนภัส บุญแถม
เมืองสระแก้ว
สระแก้ว
2019-02-19
นางสาวสุปราณี สร้อยตา
เมืองหนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
2019-02-14
ชานนท์ มีดี
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
2019-02-02
...