รายการสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันภัยล่าสุด
กฤษณ์ พินนาสัก มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 3+ (รถชนรถ) ราคา 1990
นายมานพ ชูนวน มิตรแท้ 3+ (รถชนรถ) Silver ND 6900 ทุนซ่อม 200,000
นายมโณ เลิศสุข มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2350
นาย อนุชา คำวิแสง มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2350
นาย อนุชา คำวิแสง มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2350
...
รายชื่อผู้สมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยล่าสุด 
นางสาวปกฉัตรนภัส บุญแถม
เมืองสระแก้ว
สระแก้ว
2019-02-19
นางสาวสุปราณี สร้อยตา
เมืองหนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
2019-02-14
ชานนท์ มีดี
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
2019-02-02
นายวิทวัส บรรจงวิภารัตน์
พุทธมณฑล
นครปฐม
2018-11-12
เชิดพงศ์ พิมปัดชา
คำม่วง
กาฬสินธุ์
2018-10-30
...