ส.วินาศภัยฟันธงปีมะเมีย ประกันภัยโตไม่เกิน 10%

 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลุ้นตัวโก่งหวังเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว มั่นใจปีนี้โต 2.5% พร้อมดันโครงการกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์ข้อมูลกลางรวบด้านสถิติข้อมูลประกันภัย พร้อมตั้งเป้าปี 57 ภาพรวมธุรกิจประกันภัยโต 10-12%
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย ใน 2557 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่ประมาณ 2.5% เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่นิ่ง ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง รวมไปถึงหนี้ภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนมีการชะลอกำลังซื้อลดลง
ปีนี้เราคงต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าปัญหาความไม่สงบทางการเมืองจะมีข้อยุติลงได้เมื่อไร ซึ่งถ้าสามารถจบลงได้เร็วภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศน่าจะมีความหวังฟื้นตัวเร็วขึ้น นั่นหมายถึงจะทำให้การท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง ในขณะที่ภาคการส่งออกก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะสามารถกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหรือไม่ ซึ่งคาดว่าปีนี้การส่งออกน่าจะเติบโตประมาณ 2% นายอานนท์ กล่าวสำหรับโครงการรับจำนำข้าว ปัจจุบันภาครัฐได้มีการเร่งระบายข้าวออกสู่ตลาดเพื่อให้ทันต่อการนัดชำระจ่ายเงินให้แก่ชาวนา ทั้งนี้เชื่อว่าการเร่งระบายข้าวอาจส่งผลต่อข้าวล็อตใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดมีราคาที่ไม่ดีนัก
อย่างไรก็ตามในปีนี้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวได้บ้างเล็กน้อยโดยมีปัจจัยจาก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับ กบง.ที่มีการลดอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้เริ่มมีนักลงทุนจากต่างประเทศหันกลับเข้ามาลงทุนบ้างแล้ว
นายกสมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2557 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตน้อยกว่าในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 10-12% หรือมีมูลค่าเบี้ยประกันภัยโดยรวมประมาณ 223,577 ล้านบาท ขณะที่อัตราการขยายตัวของมูลค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ประมาณ 13%
สำหรับแผนงานในปีนี้สมาคมฯเตรียมผลักดันโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยระบบอิเล็ก ทรอนิกส์หรือ Electronic Policy ซึ่งได้ร่วมมือกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและผลิต ภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุนทางการตลาด และ เตรียมผลักดันการจัดตั้งศูนย์ กลางข้อมูลกลางทางด้านข้อมูลของธุรกิจประกันภัย เพื่อจัดทำเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล จัดเก็บสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บริการแก่บริษัทสมาชิก รวมถึงการประสานข้อมูลกับศูนย์ข้อมูล คปภ.เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการ Insurance Bureau System
ในปี 2556 ที่ผ่านมาธุรกิจกันประกันวินาศภัยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 203,021 ล้านบาท เติบโต 13.12% แบ่งเป็นประกันภัยรถยนต์ 118,417 ล้านบาท มีอัตราเติบโต 13.96% ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 67,491 ล้านบาท เติบโต 11.35% และประกันภัยอัคคี 11,812 ล้านบาท เติบโต 21.04%