คปภ. แนะประชาชนทำความเข้าใจก่อนซื้อประกันภัยสุขภาพ

 
สำนักงาน คปภ. แนะประชาชนทำความเข้าใจถึงความคุ้มครองด้านการ ทำประกันภัยสุขภาพ เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย
 
นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตสูงขึ้น เนื่องจากธุรกิจประกันภัยมีการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยสู่ประชาชน การแข่งขันพัฒนาช่องทางการจำหน่าย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการประกันภัยสุขภาพ พบว่ามีจำนวนผู้ทำประกันภัยมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้ การประกันภัยสุขภาพเป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย ดังนั้น สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ ขอให้ศึกษาดูรายละเอียด และเงื่อนไขกรมธรรม์ตลอดจนเอกสารแนบท้ายให้เข้าใจ ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ เพื่อประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยเอง
 
เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในธุรกิจประกันภัยมีบริษัทประกันสุขภาพ จำนวน 5 บริษัท ซึ่งสามารถขายได้เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเท่านั้น ไม่สามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นได้ เช่น ไม่สามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หรือการประกันอัคคีภัย ดังนั้น หากพบว่ามีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ถือว่าบริษัทมีความผิดและจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 
ที่มา:www.ryt 9.com