คปภ. ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัย พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยรถรูปแบบใหม่ติดแถบโฮโลแกรมสามมิติ

 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย เปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยรถรูปแบบใหม่ ติดแถบโฮโลแกรมสามมิติ ภายใต้แนวคิด เช็ก ใช่ ชัวร์ เช็กง่ายๆ ด้วยสายตา ใช่เมื่อเห็นแถบสามมิติ และชัวร์ได้รับความคุ้มครอง
 
นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่าจากที่สำนักงาน คปภ. ได้จัดโครงการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ณ ที่ทำการขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ พบว่ามีการปลอมกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับจากกลุ่มเจ้าของรถเพื่อใช้สำหรับเสียภาษีรถยนต์ประจำปี และจากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปลอม เช่น การถ่ายเอกสารสี หรือการสแกนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้เจ้าของรถที่ทำประกันภัยได้รับความเดือดร้อนเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น เนื่องจากไม่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับมีภารกิจหลักที่สำคัญหนึ่งคือ การคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน จึงได้ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยและภาคธุรกิจ จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับรูปแบบใหม่ติดแถบ โฮโลแกรมสามมิติ ตามแนวยาวของกระดาษบนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งลักษณะคล้ายกับที่ติดในธนบัตร ทั้งนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป
 
นายสมพร สืบถวิลกุล ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบใหม่นี้เป็นความร่วมมือของธุรกิจประกันภัยที่ได้ร่วมกันจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับรูปแบบใหม่ขึ้นในรูปแบบเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและช่วยป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมของการประกันภัยในการพิมพ์ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ พ.ร.บ.รถ โดยใช้กระดาษที่มีเอกลักษณ์พิเศษป้องกันการปลอมแปลง ที่มีความชัดเจนและง่ายต่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ที่ทำประกันภัย พ.ร.บ. หรือผู้ที่ต่ออายุพ.ร.บ.รถ สามารถตรวจสอบกรมธรรม์ที่ได้โดยการสังเกตแถบสามมิติที่อยู่ในกรมธรรม์ ที่สำคัญทุกครั้งที่ซื้อหรือต่ออายุ พ.ร.บ.รถ ควรเลือกซื้อประกันภัยผ่านตัวแทน นายหน้าประกันวินาศภัยที่มีใบอนุญาตเท่านั้น และการจ่ายเบี้ยประกันภัยต้องได้รับเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันภัยเป็นหลักฐานทุกครั้ง
 
ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.และสมาคมประกันวินาศภัย จะร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วประเทศได้รู้จักกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.รถรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำประกันภัยรถ และตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยรถด้วยตนเอง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนจากการประกันภัยกรณีที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มความสะดวกแก่กรมการขนส่งทางบกในการตรวจสอบเอกสารก่อนการต่อภาษีรถประจำปีอีกด้วย
 
ที่มา:www.ryt9.com