มิตรแท้ฯ อบรม ตท. & ประชุม GA ภาคอิสาน จังหวัดอุดรธานี

มิตรแท้ฯ อบรม ตท. & ประชุม GA ภาคอิสาน มุ่งสู่ปีแห่งมืออาชีพ @จังหวัดอุดรธานี
 
 
คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรผลิตภัณฑ์และการประชุมสำนักงานตัวแทนในเขตพื้นที่ภาคอิสาน พร้อมได้รับเกียรติจากนายชยาวุธ จันทร ผู้ราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมและแนะนำข้อมูลจังหวัดอุดรธานีในโอกาสเดียวกันด้วย มีคุณสรภ์ศักย์ ภิธเจริญสายทอง กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขยายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายขยายงานให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้วย เพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมนำข้อมูลความรู้ต่างๆ กลับไปต่อยอดทางความคิดและคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ มุ่งพัฒนาสู่ปีแห่งมืออาชีพตามนโยบายของฝ่ายขยายงานในปี 2560 ได้อย่างสมบูรณ์ ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
 
ที่มา : มิตรแท้ประกันภัย