มิตรแท้ฯ ขายข้าวช่วยชาวนา ร่วมบรรเทาวิกฤตราคาข้าวไทย

 
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำหน่ายข้าวหอมมะลิคุณภาพดี จำนวน 10 ตัน (10,000 กิโลกรัม) เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตราคาข้าวของชาวนาไทยที่ตกต่ำในช่วงเวลานี้ แบ่งเป็นขนาดบรรจุถุง 5 กก., 2 กก. และ 1 กก.  จำหน่ายในราคาต้นทุนเพียง 160 บาท, 64 บาทและ 40 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นข้าวที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยรับซื้อตรงจากชาวนา โดยจะเปิดจำหน่ายระหว่างวันที่ 14-30 ธันวาคม 2559 เวลา 11.30-13.30 น. หรือ จนกว่าข้าวจะหมด มีประชาชนในเขตชุมชนบางรักและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจช่วยกันซื้อข้าวอย่างต่อเนื่อง ณ ด้านหน้าอาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร
 
ที่มา : มิตรแท้ประกันภัย