มิตรแท้ฯ จัดอบรมนัดพิเศษ MT2-3-4-10 มุ่งพิชิตเป้าฯ 59

คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเยี่ยมชมและมอบกำลังใจให้แก่ตัวแทนจากทีมงาน MT2 – MT3 – MT4 - MT10 ในการอบรมทีมกระตุ้นยอดขายมิตรแท้ฯ นำโดยคุณสรภ์ศักย์ ภิธเจริญสายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฝ่ายขยายงานเป็นวิทยากรมอบความรู้และจัดกิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำกลับไปต่อยอดทางความคิดและคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ ในการกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมสำนักบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พัทยา) เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา