มิตรแท้ประกันภัย กรมธรรม์ประเภท 5 แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
 
กรมธรรม์แบบ 3+ มิตรแท้เพิ่มพูน
 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 
* ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
 
 
 
mittare3plus
 

kissสนใจสั่งซื้อ Click