แนะแนว

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

1. โทรแจ้งบริษัททันที จดชื่อผู้รับพร้อมแจ้งเลขกรรมธรรมของท่าน 

2. จดชื่อที่อยู่ของผู้ขับขี่ และทะเบียนรถฝ่ายตรงข้าม 

3. ห้ามตกลงหรือยินยอม หรือสัญญาว่าจะชดใช้ใด ๆก่อนได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ 

4. กรณีการจัดซ่อมรถประกันต้องทำการตกลงราคา ค่าซ่อมกับทางบริษัทฯก่อน หรือเข้าซ่อมอู่ในเครือของบริษัทฯ 

5. กรณีเกิดเหตุต่างจังหวัด ให้ติดต่อสายตรงแจ้งเหตุ หรือสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ที่ใกล้ที่สุด 

6. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีทันทีหากมีผู้กระทำให้รถของท่านได้รับความเสียหาย 

7. กรณีรถของท่านอยู่ในสัญญาน็อคฟอร์น็อคให้ปฏิบัติดังนี้ 

      • ตรวจฝ่ายตรงข้ามว่ามีเอกสารสำคัญ ใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ(ใบสีเหลือง) หรือไม่ 

      • หากพบว่ามีให้เจรจาหาข้อสรุปว่าใครผิดใครถูก 

      • ลงลายมือในช่องฝ่ายถูกหากท่านเป็นฝ่ายถูกหรือ ลงลายมือในช่องฝ่ายผิดหากท่านเป็นฝ่ายผิด 

      • แลกเอกสารดั่งกล่าวซึ่งกันและกัน 

      • นำเอกสารที่แลกกันแล้วนั้นติดต่อบริษัทประกันภัยของท่านทันที 

      • ท่านสามารถแยกรถออกจากกัน และต่างฝ่ายต่างแยกออกจากันได้ทันที โดยไม่ต้องรอบริษัทประกัน 

8. หากไม่เข้าใจควรติดต่อบริษัทฯ เพื่อความชัดเจนต่อไป โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทฯ 

 

ทำอย่างไร เมื่อเกิดอุบัติเหตุ  

เพื่อให้การจัดการอุบัติเหตุแต่ละครั้งเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดใช้แนวทางในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 

ก. ในที่เกิดเหตุ...

ข. ข้อมูลที่ควรเตรียมไว้แจ้งอุบัติเหตุต่อบริษัทฯ...

ค. การซ่อมรถประกัน... 

ง. บริการรถยก....

 

ก. ในที่เกิดเหตุ...

 

1.       หากรถคู่กรณีเป็นรถสี่ล้อที่ทำประกันภัย ประเภท 1 ที่มีเอกสาร Knock for Knock (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทฯ ใดก็ตามแต่) โดย

- เป็นรถสี่ล้อที่มีน้ำหนักรถรวมบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน หรือ

- รถที่จดทะเบียนที่นั่งไม่เกิน 15 ที่นั่ง

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกให้ออกเอกสาร "KNOCK FOR KNOCK" ให้คู่กรณีได้เลย โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.1 กรอกข้อความรายละเอียดต่าง ๆ ลงในเอกสาร "KNOCK FOR KNOCK" ให้ครบถ้วน

1.2 ให้ผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่าย ลงลายมือชื่อในเอกสาร แล้วแลกเปลี่ยนกับเอกสารของคู่กรณี

1.3 แยกย้ายจากที่เกิดเหตุได้ทันที

1.4 นำเอกสารที่ได้จากคู่กรณี มาติดต่อบริษัทฯ เพื่อดำเนินการแจ้งเหตุและจัดซ่อมต่อไป

 

กรณีตกลงกันไม่ได้ว่า ใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกให้ดำเนินการดังนี้

- ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำเครื่องหมาย ณ ที่เกิดเหตุ แล้วเคลื่อนรถออกจากที่เกิดเหตุ

- แจ้งบริษัทฯ โดยทันที

 

2.       หากรถคู่กรณีไม่มีประกัน หรือมีประกันภัยประเภทอื่น ที่มิใช่ประเภท 1 ให้ออกเอกสาร "ใบยินยอมรับผิด" ให้คู่กรณีโดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้

 

หากท่านเป็นฝ่ายผิด

- ให้ท่านกรอกรายละเอียดลงในใบยินยอมรับผิดและลงชื่อท่าน

- กรอกรายละเอียดของคู่กรณี , รายละเอียดความเสียหาย และให้คู่กรณีลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

- ฉีกตัวจริงให้คู่กรณี เพื่อมาติดต่อบริษัทฯ ต่อไป

 

หากท่านเป็นฝ่ายถูก

- ให้คู่กรณีกรอกรายละเอียด หรือท่านกรอกเอง

- ลงชื่อทั้งคู่ไว้เป็นหลักฐาน ฉีกสำเนาให้คู่กรณี และเก็บตัวจริงไว้เพื่อติดต่อบริษัทฯ ต่อไป

- หากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทร. 0-2640-7777

 

3.       กรณีมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือกรณีนอกเหนือจากข้างต้น ต้องโทรศัพท์แจ้งให้บริษัทฯ

ทราบโดยทันที เพื่อบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการต่อไป

3.1 หากท่านถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจ และท่านได้ซื้อความคุ้มครองการ

ประกันตัวในคดีอาญาไว้โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อจะได้นำหลักทรัพย์มาประกันตัวท่านโดยเร็วที่สุด

3.2 พนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิที่จะควบคุมตัวท่านได้หากไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 

ที่ต้องทำการรักษาตัวเกินกว่า 20 วัน

3.3 หากเกิดเหตุแล้วท่านหลบหนี ตามกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าท่านผิด

 

4.       หากถูกชนแล้วคู่กรณีหลบหนี

หากท่านทราบหมายเลขทะเบียนรถคู่กรณี ให้ท่านแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ โดยระบุในใบแจ้งความว่า เพื่อดำเนินคดี (ห้ามระบุว่าแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานเท่านั้น)

5.       กรณีรถหาย

- รีบแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที

- รีบแจ้ง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถ (ศปร.) โทร. 245-9059 ,245-6951

 

ข.ข้อมูลที่ควรเตรียมไว้แจ้งอุบัติเหตุต่อบริษัทฯ...

ท่านควรจัดเตรียมรายละเอียดได้แจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อมิให้เกิดความล่าช้า 

หรือขลุกขลัก ดังต่อไปนี้

1.       ชื่อผู้เอาประกันภัย และหมายเลขกรมธรรม์

2.       เลขทะเบียน ยี่ห้อ และสีของรถประกัน

3.       ชื่อคนขับ และสาเหตุการเกิดโดยย่อ

4.       สถานที่เกิดเหตุ จุดที่สังเกตุเห็นได้ชัด และจุดนัดหมาย (กรณีต้องรอเจ้าหน้าที่บริษัท)

5.       ถามชื่อผู้รับแจ้ง พร้อมเวลาที่แจ้ง

 

หมายเหตุ สำหรับข้อ 4.5 มีความจำเป็นมาก หากเจ้าหน้าที่ทราบชัดเจนมากเท่าไหร่ก็จะไปถึงได้เร็วขึ้นและเป็นการระบุบุคคลที่รับแจ้งผู้ซึ่ง

ต้องรับผิดชอบท่านในเบื้องต้น

 

ค. การซ่อมรถประกัน...

1.       บริษัทฯ จะจัดซ่อมรถของท่านตามอู่ที่บริษัทฯ ได้คัดเลือกไว้ ดังมีระบุไว้ในสมุดเล่มนี้

2.       หากท่านประสงค์จะซ่อมรถที่อู่ท่านเลือกเอง โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบพร้อมยื่นใบเสนอราคา

ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินตามราคาประเมินของอู่บริษัทฯ

3.       อะไหล่ชิ้นใด บริษัทฯ จะพิจารณาเปลี่ยนใหม่ให้กรณีที่ความเสียหายของชิ้นนั้น

เกินกว่า 50% เท่านั้น

4.       ก่อนส่งรถเข้าซ่อม โปรดตรวจสิ่งของที่อยู่ในรถ

5.       ก่อนเซ็นรับรถเมื่อซ่อมเสร็จโปรดตรวจผลการซ่อมอย่างละเอียดไม่ควรตรวจดูรถในสถาน

ที่แสงสว่างไม่ชัดเจน

6.       หากพบว่าการซ่อมไม่เรียบร้อยอย่าเซ็นรับรถและรีบแจ้งบริษัทฯ ทันที

7.       ท่านมีสิทธิตรวจสอบรายการซ่อม/เปลี่ยน จากอู่ได้ทุกเวลา

8.       หากอู่ซ่อมล่าช้ากว่ากำหนด แจ้งบริษัทฯ ได้ทันที และไม่ควรเร่งอู่จนเกินไปกว่าเวลาอันควร เพราะอาจเกิดผลเสียหายต่อสีที่ซ่อมได้

 

ง. บริการรถยก....

1.       หากรถท่านขับไม่ได้หลังเกิดอุบัติเหตุ โปรดเรียกบริการรถยก ตามหมายเลขโทรศัพท์ท้ายคู่มือนี้ โดยแจ้งกรมธรรม์ให้เขาทราบ

2.       บริษัทฯ จะจ่ายค่ารถยกไม่เกิน 20% ของราคาซ่อมรถประกัน

 

************************************************************************