รายการสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันภัยล่าสุด
นาง ชัญญานุช สายบัว มิตรแท้ ป3 ทวีคูณ (คุ้มครองคู่กรณี) รถเกงสวนบุคคล 2100 บาท
นวพรรษ ขอเจริญ มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2250
บริษัท ไมเยอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 3+ (รถชนรถ) ราคา 1690
ณัฐพร นุชนาค มิตรแท้ มอเตอร์ไซค์ 2+ (รถชนรถ/ศูนยหาย/ไฟไหม้) +PA50,000 ราคา 2250
น.ส. ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ มิตรแท้หนึ่งเดียว ซ่อมห้าง เก๋งเล็ก-กลาง-ปิ๊กอัพ 11,900 (DD 5,000 บาท)
...
รายชื่อผู้สมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยล่าสุด 
นายประสิทธิ์
นาโพธิ์
บุรีรัมย์
2018-06-05
ภครกร สิทธิกาญมณีกุล
สะเดา
สงขลา
2018-04-26
สมโชค ประทุมมี
นาดี
ปราจีนบุรี
2018-01-16
ภาสกร พัฒนาพาณิชย์
แม่สอด
ตาก
2018-01-10
นายวิเศษ สุดหล้า
เมืองสกลนคร
สกลนคร
2017-11-04
...